תזכיר החוק בעניין דיני המזונות

תזכיר חוק מזונותתזכיר החוק בעניין דיני המזונות – "חוק אחריות כלכלית של הורים לילדיהם, התשפ"ב-2022".

ביום 2.6.2022 פרסם משרד המשפטים

החוק נועד לייצר איזון כלכלי והוגנות בחלוקת הנטל הכלכלי בין ההורים תוך שמירה על טובת הילד.

בבסיס החוק המטרה לייצר אחידות, ודאות, ושקיפות מירבית בדיני המזונות (להבדיל מהמצב השורר כיום). כך שכל הורה יוכל להעריך, פחות או יותר, מהו שיעור חיובו העתידי.

תזכיר חוק בעניין דיני המזונות –ריכזתי עבורכם את עיקרי תזכיר החוק:

1.חישוב הסכומים שעל כל הורה לשלם בגין ילדו לא יהיה מושפע ממגדר ההורה.

2.סכום התמיכה כלכלית שהילד יהיה זכאי לקבל מהוריו יהיה אחיד, וייקבע בהתאם לטבלה סטטיסטית שתכלול נתונים לחישוב עלות גידולו של ילד. זאת, בהתאם להכנסות ההורים (מכל מקור שהוא), מספר הילדים ונתונים נוספים. הטבלה תתחשב בצורך להבטיח מחיה בכבוד בשני משקי הבית. הטבלה תהא מחייבת למעט חריגים המפורטים בתזכיר החוק.

3.לגבי עלות המדור – התזכיר מנסה ליצור בהירות וודאות בנושא, תוך שהוא קובע נוסחה לחישוב גובה החיוב. הוצאות המדור יחולקו בין ההורים לפי יחס הכנסותיהם.

4.תוקף התמיכה הכלכלית של ההורים בילדיהם תימשך לגיל 21 שנה, תוך הפחתה של גובה השכר שמקבל הילד (ככל ומקבל). מדובר בחידוש משמעותי שכן כיום על פי ההלכה של ביהמ"ש העליון, החיוב במזונות פוחת לכדי שליש מגובה החיוב המקורי במהלך תקופת השירות הצבאי (הסדיר).

5.ומה לגבי תביעות להפחתה או הגדלה של גובה המזונות?

תזכיר החוק בעניין דיני המזונות 

כיום, כדי לשנות את סכום המזונות שנקבע, צריך להוכיח שחל שינוי נסיבות מהותי המצדיק דיון מחודש בנושא (כגון בשל הרעה במצב הכלכלי של מבקש השינוי, גידול בהכנסת ההורה האחר, שינוי בזמני השהות עם הקטינים ועוד). עפ"י תזכיר החוק, אין די בקיומו של שינוי נסיבות מהותי, אלא שמבקש השינוי יצטרך להוכיח שגם חל שינוי של 15% לפחות בגובה הסכום שעל אחד מההורים לשאת. ואגב, פרסום החוק לא יהווה כשלעצמו שינוי נסיבות מהותי.

6.בתי הדין הדתיים יצטרכו לפסוק בנושא מזונות ילדים לפי הוראות חוק זה ולא לפי הדין הדתי. זאת, כדי לייצר אחידות בכל ערכאות השיפוט.

דעתי האישית היא שמדובר בחוק חשוב מאין כמותו, שאמור לייצר שוויון ואיזון כלכלי בין ההורים. שוויון זה ישליך בראש ובראשונה על טובת הילדים שיוכלו לחיות בכבוד ובתנאים נאותים בשני בתי הוריהם. החוק גם יאפשר להורים לנהל משא ומתן מתוך מודעות לגבי סכום החיוב העתידי (ככל ויגיעו לבית המשפט) כך שהם יוכלו לקבל החלטות בלב שלם תוך הבנה של האלטרנטיבה שנמצאת מעבר לשולחן המו"מ.

אלא שכמו בכל עניין, יש גם חסרונות. לניסיון לייצר אחידות וודאות בקרב המתדיינים יש מחיר והוא הנוקשות והצמצום המשמעותי של שיקול הדעת השיפוטי. לטעמי, נוסחות מתמטיות לצורך חישוב סכום התמיכה הכלכלית אינן חזות הכל ולא בכדי נקבע בפסקי דין רבים שזהו רק אחד מהכלים לקביעת גובה המזונות. ישנם מקרים בהם שימוש בנוסחה מתמטית קרה יביא לתוצאה בלתי צודקת ולכן על בית המשפט לבחון את נסיבותיה הפרטניות של המשפחה המסוימת הניצבת בפניו. נכון הוא שנקבעו בתזכיר החוק חריגים לנוסחאות אלה, אלא שגם באותם חריגים, ביהמ"ש לא יהיה מוסמך להפעיל שיקול דעת כללי ולסטות מהטבלה הסטטיסטית (שהינה מחייבת). שיקול הדעת שיהיה לביהמ"ש נוגע להכנסות ההורים ולפער ביניהם.1.

בואו נדבר - השאירו פרטים ונתקשר אליכם בהקדם

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי.

המידע המופיע באתר כפוף לתיקונים ו/או שינויים אותם יש לבדוק היטב ואין להסתמך עליהם.