אלימות במשפחה וצווי הגנה

אלימות במשפחה וצווי הגנה – לעיתים, הסיבה לפרוץ הסכסוך בין בני הזוג והנקיטה בהליכים משפטיים הינה התנהגות אלימה מצד בן/בת הזוג כלפי משנהו. במקרים אחרים, עשויה התופעה להופיע במהלך ניהול הליך הגירושין, בעת בה מצויים בני הזוג לשעבר בעין הסערה כשלהבות הסכסוך הולכת ומתעצמות. מקרים אלו מתרחשים בעיקר כאשר בני הזוג לשעבר עדיין גרים יחד תחת אותה קורת גג.

החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 נועד להגן על אדם הסובל מאלימות מצד קרוב משפחתו. בית המשפט ו/או בית הדין רשאי לתת צו הגנה האוסר על האדם (שכנגדו הוגשה בקשה לצו הגנה) האוסר עליו לעשות את אחד מאלה:

 1. להיכנס לדירה בה מתגורר המתלונן/ת או להימצא במרחב מסוים מדירתו, וזאת גם אם יש לו זכות כלשהי בדירה זו;
 2. להטריד את המתלונן/ת בכל דרך שהיא;
 3. לפעול באופן המונע או מקשה על המתלונן/ת לעשות שימוש בנכס המשמש אותו כדין, וזאת גם אם יש לו זכות כלשהי בנכס.

צו ההגנה יכול לכלול תנאים נוספים שייקבעו לפי שיקול דעת בית המשפט או בית הדין, לרבות דרישה לערובה להתנהגות טובה מצד בן המשפחה שכנגדו הוגשה הבקשה, והכל לטובת הבטחת שלומו ובטחונו של המתלונן/ת.

תנאים למתן צו הגנה:

 1. בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג אדם באלימות כלפי בן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;
 2. התנהגותו של אדם מלמדת כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;
 3. אדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שלא מאפשר לבן משפחתו לנהל באופן סביר ותקין את חייו.

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה במעמד צד אחד (דהיינו, במעמד המבקש בלבד), אולם במקרה כזה יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד מתן הצו.

אלימות במשפחה וצווי הגנה – תוקפו של צו הגנה

תוקפו של צו הגנה לא יעלה על 3 חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו מעת לעת, לתקופה כוללת של עד 6 חודשים, ומנימוקים מיוחדים, אף לתקופה כוללת של שנתיים.

במקרים בהם נהג אחד מבני הזוג באלימות כלפי ילדיו, הרי שתהא לכך חשיבות ונפקות במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים בין בני הזוג בכל הנוגע לילדיהם (סוגיית האחריות ההורית והסדרי השהייה עם הקטינים). ככלל, יורה בית המשפט על קבלת תסקיר עובד סוציאלי שייתן המלצתו בדבר האחריות ההורית והסדרי השהות של כל אחד מההורים עם הקטינים, תוך התייחסות לסוגיית האלימות במשפחה. בנוסף לכך, יכול וימונה אפוטרופוס לדין על הקטינים לטובת שמירה על ענייניהם והאינטרסים שלהם (בעיקר במקרים בהם עצימות הסכסוך בין ההורים הינה גבוהה ומקימה חשש כי אין הם רואים נכוחה את טובת ילדיהם).

כאשר שוכנע בית המשפט כי אחד ההורים נהג באלימות כלפי ילדיו, ובהתאם לתסקיר או חוות דעת מומחה מתחום הפסיכולוגיה, ייתכן כי יורה על קיומם של הסדרי השהות בין אותו הורה לבין הקטינים במרכז קשר או לחילופין בפיקוח צד שלישי. זאת, בנוסף לקבלת טיפול מתאים או הדרכת הורית על ידי אותו הורה הזקוק לכך.

מרכז הקשר מופעל על ידי משרד הרווחה ומתקיימים בו מפגשים של ילדים עם אחד מהוריהם אשר מפוקחים על ידי עובדים סוציאליים. חשוב להדגיש שקיומם של המפגשים במרכז הקשר הינו בגדר מענה/סידור זמני שנועד לסייע לחדש או לבנות את הקשר שבין אותו הורה לילדיו, תוך מתן כלים, הדרכה והכוונה של אותו הורה.

צו למניעת הטרדה מאיימת

תכלית החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיות שלו, בגופו, בחירות שלו. בשונה מצו הגנה בהתאם לחוק למניעת אלימות המשפחה, החל בין בני משפחה, הרי שצו למניעת הטרדה מאיימת חלה על כל אדם ולא רק על בני משפחה.  

מהי הטרדה מאיימת?

הטרדה של אדם בידי אחר או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות המלמדות כי המטריד או המאיים עלול להמשך ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו, בגופו, או בחירותו של אדם.

הטרדה מאיימת יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים (אך לא רק):

 • בילוש אחר אדם אחר
 • פגיעה בפרטיות אדם אחר
 • איומים בפגיעה באדם אחר או במאיים עצמו
 • יצירת קשר בעל פה, בכתב, או בכל דרך אחרת
 • פגיעה ברכוש אדם אחר, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו
 • ועוד

אלימות במשפחה וצווי הגנה – מתי בית המשפט ייתן צו למניעת הטרדה מאיימת?

 1. אם התנהגותו של אדם מלמדת שהוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;
 2. סמוך לפני הגשת הבקשה, פגע האדם בגופו של אדם אחר, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.

בית המשפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד (המבקש) לצורך הגנה מיידית על שלומו, ובמקרה כזה, יתקיים דיון בנוכחות שני הצדדים תוך 7 ימים ממועד מתן צו.

 אילו הוראות יכולות להיות בצו למניעת הטרדה מאיימת?

 • איסור להטריד את הנפגע בכל דרך ובכל מקום;
 • איסור לאיים על הנפגע;
 • איסור לבלוש אחר הנפגע או לפגוע בפרטיותו;
 • איסור ליצור עם הנפגע קשר בכל אמצעי ודרך;
 • איסור להימצא במרחב מסוים מדירת מגוריו של הנפגע, מרכבו או ממקום אחר שהנפגע נוהג לשהות בו בקביעות;
 • איסור להחזיק בנשק;

תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת

תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על 6 חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריך תוקפו עד לתקופה כוללת של שנה, ומנימוקים מיוחדים – עד לתקופה כוללת של שנתיים.

הפרת הצו

משטרת ישראל רשאית לעצור אדם שהפר את צו מניעת הטרדה מאיימת לאחר שהוגשה בפניו תלונה מתאימה.

משרדנו מייצג בהליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה וכן לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת.

אם נחשפתם לאלימות, הטרדה או איומים מצד אדם אחר, או שהוגשה נגדכם בקשה למתן צו הגנה או צו מניעת הטרדה מאיימת פנו למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי. ישנה חשיבות לקבלת החלטה באופן מיידי ובסמוך להתרחשות האירועים שהובילו לנקיטה בהליך המדובר. 

לקבלת יעוץ משפטי ללא התחייבות התקשרו לטל' 054-3056150 או השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.

בואו נדבר - השאירו פרטים ונתקשר אליכם בהקדם

המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי.

המידע המופיע באתר כפוף לתיקונים ו/או שינויים אותם יש לבדוק היטב ואין להסתמך עליהם.